Giờ hoạt động: Thứ 2 đến Thứ 7 - 07:00 - 23:00, Chủ nhật đóng cửa


Dịch vụ

Bảng Giá Dịch Vụ

Bảng giá trên chỉ áp dụng đối với tài khoản giáo viên, học sinh được tham gia học tập miễn phí.

GÓI DỊCH VỤ 1

 • 1-5 tài khoản giáo viên
 • 100 học sinh tham gia/1 phòng
 • 3GB lưu trữ đám mây
 • Lớp dạy không giới hạn
 • Dịch vụ backup 24/7
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
240KTHÁNG/ TÀI KHOẢN
GÓI DỊCH VỤ 2

 • 6-20 tài khoản giáo viên
 • 100 học sinh tham gia/1 phòng
 • 10GB lưu trữ đám mây
 • Lớp dạy không giới hạn
 • Dịch vụ backup 24/7
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
195KTHÁNG/ TÀI KHOẢN
GÓI DỊCH VỤ 3

 • 21-50 tài khoản giáo viên
 • 200 học sinh tham gia/1 phòng
 • 20GB lưu trữ đám mây
 • Lớp dạy không giới hạn
 • Dịch vụ backup 24/7
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
180KTHÁNG/ TÀI KHOẢN
>
GÓI DỊCH VỤ 4

 • 51-99 tài khoản giáo viên
 • 300 học sinh tham gia/1 phòng
 • 50GB lưu trữ đám mây
 • Lớp dạy không giới hạn
 • Dịch vụ backup 24/7
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
165KTHÁNG/ TÀI KHOẢN
GÓI DỊCH VỤ 5

 • Lớn hơn 100 tài khoản giáo viên
 • 500 học sinh tham gia/1 phòng
 • 80GB lưu trữ đám mây
 • Lớp dạy không giới hạn
 • Dịch vụ backup 24/7
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
150KTHÁNG/ TÀI KHOẢN
GÓI DỊCH VỤ TRƯỜNG HỌC

 • Lớn hơn 100 tài khoản giáo viên
 • 500 học sinh tham gia/1 phòng
 • 100GB lưu trữ đám mây
 • Lớp dạy không giới hạn
 • Dịch vụ backup 24/7
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
110KTHÁNG/ TÀI KHOẢN