Giờ hoạt động: Thứ 2 đến Thứ 7 - 07:00 - 23:00, Chủ nhật đóng cửa


Dịch vụ

Bảng Giá Dịch Vụ

Bảng giá trên áp dụng đối với hình thức thanh toán hàng tháng

Trường hợp thanh toán theo quý, theo năm được hưởng chiết khấu lên đến 20%

GÓI DỊCH VỤ 1

 • Chất lượng phòng họp HD
 • 500 người tham gia/1 phòng
 • 50GB lưu trữ đám mây
 • Dịch vụ backup 24/7
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
450KTHÁNG/ TÀI KHOẢN
GÓI DỊCH VỤ 2

 • Chất lượng phòng họp FHD
 • 500 người tham gia/1 phòng
 • 80GB lưu trữ đám mây
 • Dịch vụ backup 24/7
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
750KTHÁNG/ TÀI KHOẢN
GÓI DỊCH VỤ 3

 • Chất lượng phòng họp 2K
 • 500 người tham gia/1 phòng
 • 100GB lưu trữ đám mây
 • Dịch vụ backup 24/7
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
1300KTHÁNG/ TÀI KHOẢN
GÓI DỊCH VỤ 4

 • Chất lượng phòng họp 4K
 • 500 người tham gia/1 phòng
 • 100GB lưu trữ đám mây
 • Dịch vụ backup 24/7
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
3300KTHÁNG/ TÀI KHOẢN