Giờ hoạt động: Thứ 2 đến Thứ 7 - 07:00 - 23:00, Chủ nhật đóng cửa

Hướng dẫn sử dụng